NLENFR

Welkom

Ik bedank jullie van harte voor de brede ondersteuning die ik alle dagen krijg om de levenskwaliteit van de inwoners van Wezembeek-Oppem te verbeteren.

Het mandaat van Burgemeester geeft mij de nodige middelen om het programma van de MR binnen de gemeentelijke fractie LB-UNION te implementeren.

Laatste nieuws

Ik wens u een aangenaam bezoek van mijn website.

In geval van vragen , aarzel niet mij te contacteren !

Boodschap van de Burgemeester / COVID 19

Beste inwoners,

Ik nodig u uit om deze korte videoboodschap te bekijken die ons allemaal aangaat voor het algemeen welzijn.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u mijn beste wensen voor een jaar 2021 te bieden en ben overtuigd dat we zeer binnenkort de vrijheden zullen herwinnen die ons in 2020 zijn ontnomen.

Tot ziens,
Frédéric Petit, burgemeester

Meer lezen
Op 18/12/2020, geplaatst in: Geen categorie door Frédéric Petit

2020 = 20/20 !

Beste vrienden,

Het jaar 2019 schoot uit van optimisme met de massale keuze van de leden van de MR om hun vertrouwen te stellen in een nieuwe president: Georges-Louis Bouchez. Moge hij verzekerd zijn van mijn steun voor het uitvoeren van een proactief en verenigend project, zowel voor onze partij als voor het land.

Dichter bij huis, in Wezembeek-Oppem, stemde de huidige meerderheid * van de 18 gekozen vertegenwoordigers van de 23 unaniem met het meerjarenplan 2020-2025, dat de weg vrijmaakte voor de realisatie van een ambitieus programma, waarvan hier de hoofdassen zijn:

Centrumontwikkeling: de bouw van een Nieuw Administratief Centrum, een nieuwe gemeentelijke openbare bibliotheek, nieuwe gebouwen voor de Nederlandstalige basisschool “De Letterbijter” en een openbaar park moeten voor een mooi en dynamisch centrum zorgen, met een moderne dienstverlening en groene ruimtes waar beleving centraal staat.

Energietransitie: op de planning staat de verduurzaming van het privé en gemeentelijk patrimonium, ecologische investeringen aan de gemeentelijke gebouwen zoals de installatie van zonnepanelen en het promoten en financieel ondersteunen van beter geïsoleerde woningen.

Sociaal weefsel: er wordt geïnvesteerd in belangrijke schakels om dit weefsel te versterken zoals de verdere ontwikkeling van ontmoetingsplekken met het liefst veel groen, het gezin, extra inspanningen op het vlak van kinderopvang en het bevorderen en ondersteunen van vrijwilligerswerk.

Verkeersleefbaarheid en woonomgeving: de prioriteit in deze legislatuur ligt in de opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Voorts moeten de vooruitzetting van onze juridische acties tegen vliegtuiglawaai en de plaatsing van bijkomende geluidswerende schermen langsheen R0 het leven in onze gemeente nog aantrekkelijker maken.

Veiligheid: het bestuur voorziet een hogere dotatie voor de politiezone Wokra en de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Dit moet zorgen voor meer politie op straat en snellere brandweerhulp.

De gemeente is financieel gezond dankzij een zeer lage schuld. Er moest nergens noodgedwongen worden gesnoeid in vergelijking met vorige jaren. Verder hebben we besloten om de gemeentebelastingen binnen deze legislatuur niet te verhogen.

De drie grootste investeringsprojecten in de legislatuur zijn:

1. De centrumontwikkeling met de bouw van een Nieuw Administratief Centrum, een nieuwe gemeentelijke openbare bibliotheek, nieuwe gebouwen voor de Nederlandstalige basisschool “De Letterbijter” en een openbaar park.

2. De bouw van een nieuwe en grotere gemeentelijke loods met een uitgebouwd magazijn.

3. De aanleg van een hockeyveld naast het voetbalveld aan de Sportpleinstraat inclusief de vernieuwing van de cafetaria en de aanleg van voldoende parkeervoorzieningen.

Ook het rioleringsproject in de Bausstraat/Zikkelstraat/Diepestraat vertegenwoordigt een aanzienlijk bedrag, maar wordt voor een groot deel gefinancierd via Riopact.

Het meerjarenplan formuleert 280 acties, waarvan we hier enkele concrete resultaten aanwijzen:

 De ontwikkeling van het centrum.

 Verbetering van de infrastructuur voor fietsers en voetgangers (straten gereserveerd voor fietsers, ontwikkeling van een nieuw fietspad, met name op de Avenue de l’Hippodrome, en alle actiepunten die voortvloeien uit het mobiliteitsplan).

 Verbetering van klantgerichtheid (digitalisering van diensten aan bewoners, nieuwe website en nieuw grafisch charter).

 De geleidelijke vervanging van huidige openbare verlichting door LED-verlichting.

Een ambitieus plan natuurlijk, maar samen met de administratie zullen we niet nalaten het uit te voeren, altijd rekening houdend met het welzijn van de inwoners en het goede leven in Wezembeek-Oppem.

Moge dit jaar 2020 het jaar 20/20 voor u zijn, volgens uw liefste wensen!

Frédéric PETIT, burgemeester

*LB UNION : MR = 9, cdH = 4, DEFI = 3, ECOLO = 2

Meer lezen
Op 02/01/2020, geplaatst in: Geen categorie door Frédéric Petit

Nieuwe Burgemeesters Linkebeek en Wezembeek-Oppem leggen eed af

Dinsdag 9 juli 2019 — In uitvoering van het arrest van de Raad van State van 2 juli 2019 werd de heer Yves Ghequiere benoemd als Burgemeester van Linkebeek en werd de heer Frédéric Petit benoemd als Burgemeester van Wezembeek-Oppem. Beide Burgemeesters hebben op maandag 8 juli de eed afgelegd bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte

Wie is Burgemeester Frédéric Petit?

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 te Wezembeek-Oppem, en de resultaten van de stemming, heeft LB-UNION de absolute meerderheid behaald (18 op 23 zetels).

De partij LB-UNION heeft de heer Frédéric Petit voorgedragen als kandidaat Burgemeester. Hij bekwam 1.769 naamstemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.De akte van voordracht is mede ondertekend door meer dan de helft van alle verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen, en door een meerderheid van de kandidaten die werden verkozen op de lijst van de voorgedragen kandidaat Burgemeester.

De heer Frédéric Petit is, in uitvoering van het arrest van de Raad van State van 2 juli 2019, benoemd. Hij legt op 8 juli 2019 de eed als Burgemeester af bij provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Frédéric Petit is geboren op 7 maart 1954 in Elsene. Hij was tussen 2007 en 2013 schepen, en werd in 2014 Burgemeester van de gemeente Wezembeek-Oppem.

Meer lezen
Op 20/07/2019, geplaatst in: Geen categorie door Frédéric Petit

Lettre aux habitants de Wezembeek-Oppem

Cliquez sur la photo

Meer lezen
Op 10/10/2018, geplaatst in: Non classé door Frédéric Petit

Liste d’union des francophones à Wezembeek-Oppem !

Chères amies, chers amis,

Cette élection restera sous le signe de l’union des partis francophones démocratiques qui ont décidé à l’unanimité de me confier la responsabilité d’occuper la tête de la liste LB-UNION.

Ce choix m’honore et me motive à continuer à œuvrer ensemble avec toute  l’équipe MR pour le bien être des 14.000 Wezembeekois que comptent notre commune.

Il faut souligner que le maintien de la coalition actuelle a nécessité, contrairement à la hiérarchie des votes obtenus en 2012, que les Echevins MR sortant renoncent aux premières places sur la liste communale pour les réserver aux 5 partis qui la constituent.

Les trois Echevins MR, Murielle Jaubert, Jean Crevecoeur et Dominique Matthys, ont dès lors accepté solidairement d’occuper les 13ème, 14ème et 15ème places, qui se situent en tête de la deuxième colonne de la liste.

Je tiens à saluer ce geste de grande classe et de fair-play consenti par les Echevins MR pour préserver notre union politique et réaliser ensemble un programme ambitieux* qui réponde aux attentes de tous les  citoyens.

www.lb-union.be

Frédéric Petit, Bourgmestre et Tête de liste LB-UNION

 

Meer lezen
Op 29/07/2018, geplaatst in: Non classé door Frédéric Petit