2020 = 20/20 !

Beste vrienden,

Het jaar 2019 schoot uit van optimisme met de massale keuze van de leden van de MR om hun vertrouwen te stellen in een nieuwe president: Georges-Louis Bouchez. Moge hij verzekerd zijn van mijn steun voor het uitvoeren van een proactief en verenigend project, zowel voor onze partij als voor het land.

Dichter bij huis, in Wezembeek-Oppem, stemde de huidige meerderheid * van de 18 gekozen vertegenwoordigers van de 23 unaniem met het meerjarenplan 2020-2025, dat de weg vrijmaakte voor de realisatie van een ambitieus programma, waarvan hier de hoofdassen zijn:

Centrumontwikkeling: de bouw van een Nieuw Administratief Centrum, een nieuwe gemeentelijke openbare bibliotheek, nieuwe gebouwen voor de Nederlandstalige basisschool “De Letterbijter” en een openbaar park moeten voor een mooi en dynamisch centrum zorgen, met een moderne dienstverlening en groene ruimtes waar beleving centraal staat.

Energietransitie: op de planning staat de verduurzaming van het privé en gemeentelijk patrimonium, ecologische investeringen aan de gemeentelijke gebouwen zoals de installatie van zonnepanelen en het promoten en financieel ondersteunen van beter geïsoleerde woningen.

Sociaal weefsel: er wordt geïnvesteerd in belangrijke schakels om dit weefsel te versterken zoals de verdere ontwikkeling van ontmoetingsplekken met het liefst veel groen, het gezin, extra inspanningen op het vlak van kinderopvang en het bevorderen en ondersteunen van vrijwilligerswerk.

Verkeersleefbaarheid en woonomgeving: de prioriteit in deze legislatuur ligt in de opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Voorts moeten de vooruitzetting van onze juridische acties tegen vliegtuiglawaai en de plaatsing van bijkomende geluidswerende schermen langsheen R0 het leven in onze gemeente nog aantrekkelijker maken.

Veiligheid: het bestuur voorziet een hogere dotatie voor de politiezone Wokra en de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Dit moet zorgen voor meer politie op straat en snellere brandweerhulp.

De gemeente is financieel gezond dankzij een zeer lage schuld. Er moest nergens noodgedwongen worden gesnoeid in vergelijking met vorige jaren. Verder hebben we besloten om de gemeentebelastingen binnen deze legislatuur niet te verhogen.

De drie grootste investeringsprojecten in de legislatuur zijn:

1. De centrumontwikkeling met de bouw van een Nieuw Administratief Centrum, een nieuwe gemeentelijke openbare bibliotheek, nieuwe gebouwen voor de Nederlandstalige basisschool “De Letterbijter” en een openbaar park.

2. De bouw van een nieuwe en grotere gemeentelijke loods met een uitgebouwd magazijn.

3. De aanleg van een hockeyveld naast het voetbalveld aan de Sportpleinstraat inclusief de vernieuwing van de cafetaria en de aanleg van voldoende parkeervoorzieningen.

Ook het rioleringsproject in de Bausstraat/Zikkelstraat/Diepestraat vertegenwoordigt een aanzienlijk bedrag, maar wordt voor een groot deel gefinancierd via Riopact.

Het meerjarenplan formuleert 280 acties, waarvan we hier enkele concrete resultaten aanwijzen:

 De ontwikkeling van het centrum.

 Verbetering van de infrastructuur voor fietsers en voetgangers (straten gereserveerd voor fietsers, ontwikkeling van een nieuw fietspad, met name op de Avenue de l’Hippodrome, en alle actiepunten die voortvloeien uit het mobiliteitsplan).

 Verbetering van klantgerichtheid (digitalisering van diensten aan bewoners, nieuwe website en nieuw grafisch charter).

 De geleidelijke vervanging van huidige openbare verlichting door LED-verlichting.

Een ambitieus plan natuurlijk, maar samen met de administratie zullen we niet nalaten het uit te voeren, altijd rekening houdend met het welzijn van de inwoners en het goede leven in Wezembeek-Oppem.

Moge dit jaar 2020 het jaar 20/20 voor u zijn, volgens uw liefste wensen!

Frédéric PETIT, burgemeester

*LB UNION : MR = 9, cdH = 4, DEFI = 3, ECOLO = 2

Op 02/01/2020, geplaatst in: Geen categorie door Frédéric Petit
Comments are closed.